Velkommen til

Skive Lokalradio

Vi sender på FM 99,7 Mhz
til Skive Kommune

Skive Lokalradio sender 15 timer ugentlig. Vi sender en times lokalt taleprogram suppleret af varieret musik.

Radiostationen sender på programtilladelse udstedt af Radio- og TV Nævnet (Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen), hvor Radio- og TV Nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.